Divadelní spolek Klicpera
 


Klicperovy divadelní dny 12. ročník - výsledky

Postupová přehlídka Klicperovy divadelní dny 2010 je za námi a tentokrát se nesla ve skromném duchu bez výzdoby města. Ve dnech přehlídky byly totiž vyhlášeny dny smutku, a tak se zpočátku zvažovalo její konání. Zároveň v pátek na slavnostním zahájení paní starostka Cecílie Pajkrtová vzpomněla památku zesnulého pana Zdenka Fürsta, který jako tajemník poroty a člen SČDO provázel přehlídku v Sadské dlouhou řadu let. Jeho manželka paní Blanka Fürstová přijala pozvání paní starostky a byli jsme rádi, že se zahájení zúčastnila.

I další významní hosté se přijeli podívat na některá představení. Paní Svatava Hejralová, prezidentka Národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim, pan Josef Hejral, předseda SČDO a všechna představení shlédl také pan Jaroslav Vondruška, místopředseda SČDO.

V neděli odpoledne pak proběhlo vyhlášení výsledků. Porota z řad členů Svazu českých divadelních ochotníků znalých úrovně divadelních přehlídek ve složení Vlastimil Ondráček, Jaromír Kejzlar a František Hromada udělili devět ocenění pěti soutěžním souborům.

Cenu za nejlepší inscenaci a zároveň nominaci na Národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou "Krakonošův divadelní podzim" si odvezl soubor Mrsťa Prsťa – Junior’s z Kouřimi. Cenu za režii a cenu za dramatizaci hry Mazaný Filip Václava Marhoula převzal režisér Martin Drahovzal z téhož souboru.

Cena za nejlepší ženský herecký výkon byla udělena Petře Bartoníčkové za roli Elišky Kohoutové v inscenaci hry Agentura Drahoušek z divadelního souboru Načeradec, Cena za hlavní mužský herecký výkon putovala rovněž do souboru Načeradec, a to Jiřímu Jedličkovi za roli Jaroslava Kohouta. Dále porota udělila cenu za kolektivní divadlo souboru z Vestce V.O.S.A. Jejich autorská hra "V levé poledne" byla doporučena rovněž do Vysokého nad Jizerou. Čestná uznání obdrželi Václav Štěpán z DS Klicpera Sadská za roli Kašpárka v inscenaci pohádky Jak čert vyletěl z kůže, dále Lenka Jedličková ze souboru Načeradec za roli Gabriely Sladké a Natálja Kořánová za roli kněžny v inscenaci Lucerna A. Jiráska.

Děkuji všem "divadelníkům" z DS Klicpera Sadská, kteří se podíleli na organizaci přehlídky a po celý čas přehlídky poskytovali porotě i souborům skvělé zázemí. Dále děkuji panu Janu Slavíčkovi a Richardu Závodnému za výborné technické zajištění přehlídky.

Za přípravný výbor KDD Zdenka Hamerová